Yleiset käyttöehdot

Lue läpi Kiivas.comin yleiset käyttöehdot

Nämä sopimusehdot koskevat kaikkia meidän suoria tai epäsuoria online-, mobiilisovellus-, sähköposti- ja puhelinpalvelujamme. Sivustoamme tai sovelluksiamme selaamalla ja käyttämällä, alustasta riippumatta, (ja/tai tekemällä varauksen osoitat, että olet lukenut ja hyväksyt alla olevat yleiset sopimusehdot (ml. yksityisyydensuojaa koskevat ehdot).

Nämä sivut, niiden sisältö ja rakenne sekä näillä sivuilla ja tämän verkkosivuston kautta tarjottava online-kurssivarauspalvelu (“palvelu”) ovat Kiivas.comin omistamia, ylläpitämiä ja tarjoamia, ja ne ovat tarjolla ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön alla olevien yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

1. Määritelmät

"Kiivas.com", "me", tarkoittaa Kiivas Group Oy:tä, joka on suomalainen osakeyhtiö, jonka osoite on Eteläranta 14, 00130 Helsinki, Suomi. "Alusta" tarkoittaa Kiivas.comin omistamaa, kontrolloimaa, hallinnoimaa ja ylläpitämää verkkosivustoa ja sovellusta, jonka kautta Palvelua tarjotaan. "Palvelu" tarkoittaa online-varauspalvelua, joka sisältää erilaisia tuotteita ja palveluja sen mukaisesti kuin Koulutusorganisaatiot Alustalla tarjoavat. "Koulutusorganisaatio" tarkoittaa koulutuksen järjestäjää ja kaikkia muita koulutuspalveluita tai vastaavia tuotteita tai palveluja, jotka tarjotaan varattaviksi Alustan kautta.

2. Palvelukuvaus

Tämän Alustan kautta Kiivas.com tarjoaa online-alustan, jossa Koulutusorganisaatiot voivat mainostaa koulutuksiaan ja jonka kautta Alustalla vierailevat kävijät voivat tehdä niihin sitovia varauksia. Tekemällä varauksen Kiivas.comin kautta aloitat suoran (laillisesti sitovan) sopimussuhteen sen Koulutusorganisaation kanssa, johon teet varauksen tai jolta ostat tuotteen tai palvelun. Toimimme varaushetkestä alkaen ainoastaan välittäjänä Koulutusorganisaation ja asiakkaan välillä; toimitamme varauksen tiedot Koulutusorganisaatiolla, otamme Koulutusorganisaation puolesta varauksesta maksun ja lähetämme sinulle Koulutusorganisaation puolesta varausvahvistuksen sähköpostitse. Sivustollamme esitetyt tiedot perustuvat Koulutusorganisaation meille antamiin tietoihin. Koulutusorganisaatioilla on pääsy nettipalveluun, jonka kautta ne vastaavat täysin hintojen, saatavuustietojen ja muiden sivustollamme annettujen tietojen päivittämisestä. Pyrimme siihen, että sivuillamme olevat tiedot ovat virheettömiä, mutta emme voi taata kaikkien tietojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä ja virheettömyyttä. Emme ole myöskään vastuussa virheellisistä tiedoista (ml. ulko- tai kirjoitusasussa esiintyvistä virheistä), häiriöistä (esim. sivustomme - väliaikaisesta ja/tai osittaisesta - kaatumisesta tai korjaus-, päivitys- tai ylläpitotöistä johtuvista häiriöistä), epätarkoista, virheellisistä, harhaanjohtavista, valheellisista tai puutteellisista tiedoista. Kukin Koulutusorganisaatio on aina itse vastuussa Alustallamme esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä ja oikeellisuudesta (ml. hinta- ja saatavuustiedot). Palvelumme on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Alustamme sisällön tai informaation, ohjelmistojen, varausten, lippujen, tuotteiden tai palveluiden jälleenmyynti, linkitys, käyttö, kopiointi, seuranta, esittäminen, lataaminen tai jäljittely on kiellettyä kaikenlaisessa kaupallisessa tai kilpailullisessa toiminnassa tai tarkoituksessa.

3. Hinnat

Alustamme hinnat ovat kilpailukykyisiä. Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa, ellei Alustallamme, ostoskorissa tai varausvahvistuksen sisältävässä sähköpostiviestissä toisin mainita. Koulutusorganisaatio saattaa veloittaa muita maksuja erikseen (kuten ruokailu-, ammattipätevyys-, käsittely- tai korttimaksun) myös varauksissa, joissa asiakas ei saavu paikalle. Tarkistathan tuotteen, palvelun ja varauksen ehdot ja yksityiskohdat huolellisesti tällaisten ehtojen varalta ennen varauksen tekemistä. Yliviivattu hinta perustuu Koulutusorganisaation sellaisten tuotteiden tai palvelujen korkeimpaan tämänhetkiseen hintaan, joilla on samat varausehdot. Selkeät virheet (sisältäen kirjoitusvirheet) eivät ole sitovia.

4. Yksityisyys ja evästeet

Kiivas.com kunnioittaa yksityisyyttäsi. Katso yksityisyydensuoja ja evästeet, niin saat lisätietoja.

5. Peruutusoikeus

Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun varaus on maksettu. Tekemällä varauksen, osoitat hyväksyväsi Alustan ja Koulutusorganisaation peruutuksia koskevat ehdot sekä kaikki muut Koulutusorganisaation (sopimus)ehdot, jotka voivat koskea varaustasi. Mikäli haluat tehdä varaukseen muutoksia, sinun tulee noudattaa varausvahvistusviestissä annettuja ohjeita.

6. Yhteydenpito ja viestintä

Jotta varauksesi voidaan vahvistaa, sinun tulee käyttää oikeaa sähköpostiosoitetta. Emme ole vastuussa (emmekä ole pakotettuja tarkistamaan) virheellisistä tai väärin kirjoitetuista sähköpostiosoitteista tai vääristä/virheellisistä puhelinnumeroista tai luottokorttinumeroista. Kaikki Kiivas.comiin tai sen Palveluun kohdistuvat vaatimukset tai valitukset tulee lähettää mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 30 päivän sisällä tuotteen tai palvelun määrätystä käyttöpäivästä (Koulutuspäivä). Vaatimukset tai valitukset, jotka lähetetään myöhemmin kuin 30 päivän sisällä, saatetaan hylätä ja lähettäjän on luovuttava kaikista oikeuksista (vahingon tai maksun) korvaukseen.

7. Vastuuvapauslauseke

Näissä sopimusehdoissa mainittujen rajoitusten mukaisesti ja lain sallimassa laajuudessa olemme vastuussa vain suorista, todella kärsimistäsi tai maksamistasi vahingoista, jotka johtuvat palveluitamme koskevien velvoitteiden puutteista, siihen varauksesi kokonaissummaan asti, joka on mainittu varausvahvistusviestissä (koskien joko yhtä tai useampaa toisiinsa liittyvää tapahtumaa). Lain sallimassa laajuudessa meitä tai yhtiömme toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, tytäryhtiöitä, affiliate-kumppaneita, jakelukumppaneita, verkkoyhteistyökumppaneita, toimiluvan haltijoita, valtuutettuja tai muita sivuston ja sen sisällön luomiseen, sponsorointiin, markkinointiin tai muuhun toimintaan liittyviä tahoja ei kuitenkaan voida pitää vastuussa (i) mistään rangaistus- tai erikoismenetyksistä, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, tuotannon-, voiton- tai tulonmenetyksistä tai sopimusmenetyksistä, maineelle tai asiakaskunnalle koituvista menetyksistä tai vahingoista tai vaademenetyksistä, (ii) mistään verkkosivuillamme saatavilla olevien Palveluiden (kuvauksessa mainittujen) tietojen (ml. hinnat, saatavuus ja luokitukset) virheellisyydestä, (iii) Koulutusorganisaatioiden tai muiden liiketoimintakumppanien tarjoamista palveluista tai tuotteista, (iv) mistään kärsimistäsi tai maksamistasi (suorista, epäsuorista, välillisistä tai rankaisutoimenpiteistä johtuvista) vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat sivustomme käytöstä, käyttöhäiriöistä tai viivästyksistä tai liittyvät niihin tai (v) mistään (henkilöön kohdistuvista) loukkaantumisista, kuolemantapauksista, omaisuusvahingoista tai muista kärsimistäsi tai maksamistasi (suorista, epäsuorista, erikoisista, välillisistä tai rankaisutoimenpiteistä johtuvista) vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat (kokonaan tai osittain) Koulutusorganisaation tai jonkin muun liiketoimintakumppanimme (ml. henkilökunta, johtajat, virkailijat, asiamiehet, edustajat tai yhteistyökumppanit), jonka tuotteet tai palvelu on (suoraan tai epäsuorasti) laitettu saataville tai sitä tarjotaan tai mainostetaan verkkosivuston kautta, oikeustoimista, virheistä, rikkomuksista, (törkeästä) huolimattomuudesta, tahallisesta väärinkäytöksestä, laiminlyönneistä, tekemättä jättämisestä, väärästä tiedonannosta tai oikeudenloukkauksesta tai joista Koulutusorganisaatiolla on täysi vastuuvelvollisuus, ml. peruutukset, muutokset, ylibuukkaukset, lakot, ylivoimaiset esteet (force majeure) ja muut syyt, jotka eivät ole meidän hallinnassamme.

8. Immateriaalioikeudet

Ellei toisin ole ilmoitettu, palveluidemme käyttöön tarvittavat tai Alustallamme saatavilla olevat tai käytetyt ohjelmistot sekä Alustallamme esitetyn sisällön ja tiedon immateriaalioikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Kiivas.comin ja sen hankkijoiden tai toimittajien omistuksessa. Kiivas.com omistaa yksin kaikki oikeudet ja osakkuudet (kaikki immateriaalioikeudet) palvelun tarjoavaan Alustaan (sisältäen Alustan ilmeen, tunnelman sekä infrastruktuurin ja asiakasarviot sekä käännetyn sisällön), eikä sinulla ole oikeutta kopioida, kaapata, (hyper- tai syvä)linkittää, julkaista, mainostaa, markkinoida, integroida, hyödyntää, yhdistää tai muuten käyttää sisältöä (sisältäen kaikki käännökset ja asiakasarviot) tai brändiämme ilman kirjallista suostumustamme. Jos käytät (kokonaan tai osittain) (käännettyä) sisältöämme (sisältäen asiakasarviot) tai omistat muita Alustan tai (käännetyn) sisällön tai asiakasarvioiden immateriaalioikeuksia, hyväksyt, siirrät ja varaat kaikki immateriaalioikeudet Kiivas.comille. Laiton käyttö tai yllä oleva toiminta tai käytös on immateriaalioikeuksien (sisältäen tekijän- ja tietokantaoikeuden) loukkaus.

9. Erimielisyydet

Lain sallimassa laajuudessa näihin sopimusehtoihin ja palveluidemme toimittamiseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Näistä yleisistä sopimusehdoista tai palveluistamme syntyvät mahdolliset kiistat ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa. Näiden yleisten sopimusehtojen suomalainen alkuperäisversio on käännetty monille eri kielille. Käännös on tehty ainoastaan kohteliaisuuden osoituksena ymmärtämisen helpottamiseksi sisäisenä toimistokäännöksenä, ja sen perusteella et voi vaatia mitään oikeuksia itsellesi. Jos näiden ehtojen sisällössä tai tulkinnassa ilmenee kiistakysymyksiä tai jos sopimusehtojen suomalaisten ja muiden kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia tai poikkeavuuksia, sovelletaan lain sallimassa laajuudessa suomalaista versiota, joka on ratkaiseva. Suomalainen versio on nähtävissä suomenkielisellä Alustallamme, ja voimme myös lähettää sen sinulle kirjallista pyyntöä vastaan. Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen ehdoista on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, lakkaa olemasta voimassa tai ei ole enää sitova, sinua sitovat kaikki muut sopimuksen ehdot. Tässä tapauksessa kyseessä oleva pätemätön ehto saatetaan kuitenkin voimaan koko laajuudessaan sitä koskevan lain sallimissa puitteissa, ja sinun tulee vähintään hyväksyä pätemättömän, voimasta lakanneen tai ei enää sitovan ehdon kaltainen seuraus näiden yleisten sopimusehtojen sisällön ja tarkoituksen mukaisesti.

Jäikö kysymyksiä ehdoista? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Katso myös